Phóng sự VTV1 Làng gốm Bát Tràng

30/09/2016 1061Phóng sự về Nghề gốm Bát Tràng, Đồ gốm Bát Tràng và Làng gốm Bát Tràng được thực hiện bởi chương trình VTV1